ito ang naiisip na solusyon ng ilang mambabatas na dapat pagtuunan ng pansin…..