Tags » Déjà Vu

Karkare Karambir Diwas

Two months back his sweetheart had a haemorrhage and passed away … She didn’t die though. All the organs that could be used were donated. So one person now lives amongst many !! 472 more words

Idols

Tonner Autumn Chills

The Déjà Vu ladies are dressed for the autumn weather

More photographs can be seen at: https://www.flickr.com/photos/tonner_etc/ 23 more words

Déjà Vu

Geranium Lake Properties, rap quick


© lcmt 2014

Abstract comics are published here three times a week, on Tuesday, Thursday and Sunday.

Vraicking

Deja-vu

Have you ever felt like you have been in a place before?

Or that you have seen something before?

Most of us call this a… 1,588 more words

Feelings

Deja Vu sai mất rồi...

Thỉnh thoảng đi trên đường, tôi hay bắt gặp những hình ảnh rất thân quen, dường như mình đã thấy trong giấc mơ. Khi là khung cảnh sân trường có chiếc lá vàng rụng bay vèo trước mắt, khi là hình ảnh đám bạn tíu tít ngồi nơi bàn học tán dóc những mẩu chuyện không đầu không cuối. 758 more words

Tình Yêu

Déjà Vu - 7 - How will we ever get back...?

End of this story. A new one will start next Wednesday…

Jan the Stripman

Go to the beginning of this story

Comics