Tags » Déjà Vu

Tonner Autumn Chills

The Déjà Vu ladies are dressed for the autumn weather

More photographs can be seen at: https://www.flickr.com/photos/tonner_etc/ 23 more words

Déjà Vu

Geranium Lake Properties, rap quick


© lcmt 2014

Abstract comics are published here three times a week, on Tuesday, Thursday and Sunday.

Vraicking

Deja-vu

Have you ever felt like you have been in a place before?

Or that you have seen something before?

Most of us call this a… 1,588 more words

Feelings

Deja Vu sai mất rồi...

Thỉnh thoảng đi trên đường, tôi hay bắt gặp những hình ảnh rất thân quen, dường như mình đã thấy trong giấc mơ. Khi là khung cảnh sân trường có chiếc lá vàng rụng bay vèo trước mắt, khi là hình ảnh đám bạn tíu tít ngồi nơi bàn học tán dóc những mẩu chuyện không đầu không cuối. 759 more words

Tình Yêu

Amusing Clues As The Mystery Of Robert Browning's & My Shared "Hush-Hush" Obesession Continues


The sheer number of times Robert Browning used the word “Hush” in his poetry and plays exceeds 60 times by my count…

“I have your word — remember! 1,060 more words