Tags » Diet Coke

Diet Brownies

I’m sure everyone has heard of a coca-cola cake. If you haven’t, go to your local Cracker Barrel and try theirs, it’s delicious.

You’re now probably wondering “why is she talking about coca-cola cake in a post about diet brownies?” Well the reason is simple, these brownies are made with diet coke or coke zero. 35 more words

Recipes

Friday Five: Starbucks' misspelled social engagement

Photo by mangpor2004 / Shutterstock.com

Starbucks baristas know me as Kiera. Other people know me as Kiran. But what keeps me going back to Starbucks—despite all of the ill attempts to spell my name on that delicious Pumpkin Spice Latte—is the personalization that comes with the drink. 179 more words

Marketing

The Homecoming Queen

Be the change you wish to see in the world like this girl: 117 more words

Pictures

Movie for One

If you’re reading this post, you’ll be happy to know I survived. For a couple minutes, I didn’t know if I would make it. But congratulations to me: I did! 785 more words

Life

Gender Workshop Debrief

In class, we split into groups to discuss qualities and issues related to gender stereotyping in two videos specifically. The first video was Hasbro’s Rose Petal Cottage commercial: 653 more words

Advertising

Diet Coke's ad (!!!) :)

Diet Coke-ն Սեպտեմբերի 22-ին ցանցում տեղադրեց իր նոր գովազդային հոլովակը: Հոլովակը ունի շատ պարզ սցենար, աղջիկը ինքնաթիռում, էկոնոմ կլասով ուղևորություն կատարելիս, ինքնաթիռի մեջ վերցնում է Diet Coke ու…փոխվում է ինքնաթիռի մթնոլորտը..երաժշտություն, զվարճանք..երիտասարդ սրտակեր…Երկար բարակ պատմելու փոխարեն, ուղղակի դիտեք այն՝

Բայց…

Advertisement

Death By Convenience Store Parking Lot

I think I’m going to run for some sort of national office and my campaign platform is going to be simple yet life changing. Everyone attempting to get a driver’s license will first have to prove proficient at navigating a convenience store parking lot. 993 more words

Diet Coke