Bismillahirrahmanirrahim….

Command dmidecode memaparkan maklumat mengenai perkakasan sistem anda seperti yang diprogramkan di dalam sistem BIOS mengikut standard SMBIOS / DMI. Maklumat ini biasanya termasuklah pengeluar sistem, nama model, nombor siri, versi BIOS, tag aset serta banyak butir-butir lain. 31 more words