Tags » Dogmeat

Adventures in the The Capital Wasteland or:

How I learned to stop worrying and love the bomb.

Fallout 3 is a lot like the real world but with more Super mutants; you can do pretty much anything, it has a morality system and outside is a scary place to go. 420 more words

Computer Games

Món thịt gây tranh cãi

Người dân miền bắc Việt Nam có tập quán ăn thịt chó. Nhiều người thực sự thích ăn thịt chó. Họ nói: “Sống ở trên đời phải ăn miếng dồi chó, chết xuống âm phủ biết có hay không”. 892 more words