Một tên gọi nến Nhật cung cấp thông tin bản thân nến đó và đặc biệt trong nhiều hình mẫu quan trọng. Nến Doji hình thành khi giá mở cửa và giá đóng cửa gần như bằng nhau. 206 more words