Brev till Sveriges allmänna domstolar. I brevet ämnar jag att hädanefter referera till er i bestämd form singular, för den språkliga enkelhetens skull.
Hej Domare. Jag skriver efter att ha läst boken ”Cannabusiness”; en läsning jag verkligen vill rekommendera. 3,126 more words