Tags » E-BOOK

The Angel & the Outlaw – Madeline Baker (Chương 6)

J.T từ từ tỉnh dậy, nhận thức được nền đất cứng bên dưới mình, của cơn đau nhói xuyên thấu bên phía người trái, của cơn khát còn khủng khiếp hơn cơn sốt tồi tệ đang thiêu đốt gã. 6,887 more words

E-book

anatomy of a kiss

here’s my second free e-book given as a gift for my readers

carin said

Exquisite writing. Sensual and authentic.

tony said

Cool book cover, great font & writing style. 153 more words

Writing

The Angel & the Outlaw – Madeline Baker (Chương 5)

J.T dịch người trên yên ngựa, cánh tay gã siết chặt vững chắc quanh eo Brandy. Đã quá lâu rồi kể từ khi gã ở gần một người phụ nữ tử tế. 6,804 more words

E-book

E-BOOK SUPER SALE!!!

All e-versions of “Jacob” are on sale! Get a Kindle or Nook copy for just 99 cents, or other e-version at CBD for just 79 cents! 116 more words

Bible

2014.50 REVIEW - The Kill List by Nichole Christoff

The Kill List
by Nichole Christoff

Copyright: 2014
Pages: 270
Rating: 4/5
Read: Dec. 7 – Dec. 12, 2014
Challenge: No challenge
Yearly count: 50… 788 more words

Book Review