Tags » Edebiyat

LOKAL

Aşkın bir eşiği olmaz,

Acı çekilmelidir.

Deneme

Bir yaz gecesi rüyası

Oysa bir geceydi sadece. Yaz gecesi olmadığı içindir belki de, rüya görmemiştim henüz. Hayatta olmadığım, olmadığımız bu boyutta yazı icat edildi az önce. Ve ben seni hatırlamaya başladım. 18 more words

Deneme

Kozmosta Bacak Omuza

Karahindibaların aşığı bizdik.

Yanlış anlaşıldık. Bizler başka şeylere de üfleriz..

Hayal kuranlar, dilek tutanlardan farklıdır.

Bizler, renkleri spektrumdan görürüz.

Dilekçiler; hardalı, magentayı bilmez.

Bizler, romantik atar damarlardan oluştuk. 32 more words

Güzelinden Şiirler

Atasözü Kaynakları Türk Atasözü Kitapları

ATALAR SÖZÜ
(Hazırlayan: Velet İZBUDAK)
1480 yılında bilinmeyen bir kişinin derlediği ve 1936’da, rahmetli Velet İzbudak’ın açıklamalarıyla birlikte Türk Dil Kurumu’nun bastırdığı, içinde 689 söz bulunan Atalar Sözü adlı kitapta genel olarak gerçek atasözleri bulunmaktadır. 7,048 more words

En Eski Atasözleri Türkçedeki Tarihi Atasözleri

Atasözlerinin, atalardan kalma, eski, ulusal varlıklar olduğunu söylüyoruz. Bu eskilik niteliği üzerinde biraz durmak gerekir:
a) Yüzlerce yıl halk potasında kaynadıktan sonra atasözü niteliğini kazanmış olan bir sözün sözcüklerinde sözdiziminde zamanla değişiklikler olabilir. 263 more words

Atsözlerinin Eski ve Yeni Şekilleri Eski Atasözleri

Atasözlerinin, atalardan kalma, eski, ulusal varlıklar olduğunu söylüyoruz. Bu eskilik niteliği üzerinde biraz durmak gerekir:
a) Yüzlerce yıl halk potasında kaynadıktan sonra atasözü niteliğini kazanmış olan bir sözün sözcüklerinde sözdiziminde zamanla değişiklikler olabilir. 263 more words