Tags » Educatie

Concluzii Raport privind gradul de cunoastere a conceptului de Cluster

Astazi am primit un Raport privind gradul actual de cunoaștere/implementare al conceptului de cluster în firmele din România.

Raportul este realizat de Vlăsceanu Cristina… 602 more words

Cluster

Festivalul Sanselor Tale - 2014

“Festivalul Naţional al Şanselor Tale”

“Festivalul Naţional al Şanselor Tale” este o manifestare naţională, coordonată de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi organizată la nivel local de inspectoratele judeţene şcolare în colaborare cu actori locali: consiliile judeţene, primăriile municipiilor/oraşelor/comunelor, casele de cultură, casele corpului didactic, agenţiile judeţene de ocupare a forţei de muncă, universităţi, unităţi şcolare, ONG-uri etc. 60 more words

Educatie

VAVILA POPOVICI: „Dă-i Doamne românului, mintea de pe urmă!”

„Scoaterea oamenilor din starea păcătoasă nu se face prin anularea calităţilor naţionale,

ci prin îndreptarea naturii omeneşti în general.”

- Dumitru Stăniloae

   Conform dicționarului mentalitatea este felul particular de a gândi al unui individ sau al unei colectivități, a unei epoci. 1,526 more words

Essays

Dumnezeu nu ne dă niciodată discernă­mânt ca să îi criticam pe oameni, ci ca să mijlocim pentru ei!

Pericolul disprețului

Ai milă de noi, Doamne, ai milă de noi că suntem sătui de dispreţ. – Psalmul 123:3

Trebuie să ne ferim nu atât de mult de lucrurile care lovesc în credinţa noastră, cât de lucrurile care lovesc în caracterul nostru creştin. 1,092 more words

Educatie