Điều đầu tiên muốn nói là TÔI RẤT TỰ HÀO VỀ CẢ BA!!!

Cho phép mình được hét lên một chút AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Okay, xong rồi, giờ thì ổn rồi :3… 1,412 more words