Tags » Ella Chen

你的青春有S.H.E嗎?- Thanh xuân của bạn có S.H.E không?

Người ta hỏi rằng “Thanh xuân của bạn có S.H.E không?”.

Tôi nói: “Thanh xuân của tôi không chỉ có ba người con gái đó, mà còn có những người cùng tôi chia sẻ tình yêu dành cho S.H.E”. 822 more words

Tản Mạn

Best-selling girl groups: S.H.E ranks No 15

Điều đầu tiên muốn nói là TÔI RẤT TỰ HÀO VỀ CẢ BA!!!

Cho phép mình được hét lên một chút AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Okay, xong rồi, giờ thì ổn rồi :3… 1,513 more words

Tản Mạn