Người ta hỏi rằng “Thanh xuân của bạn có S.H.E không?”.

Tôi nói: “Thanh xuân của tôi không chỉ có ba người con gái đó, mà còn có những người cùng tôi chia sẻ tình yêu dành cho S.H.E”. 822 more words