Tags » Erasmus Mundus

Erasmus Mundus: A Whole New Adventure

My senior year of undergrad, I was looking for all sorts of ways to go back to Europe. I applied for a Fulbright in Germany and Austria, a DAAD study scholarship, and a couple of journalism fellowships. 625 more words

Pre-departure

New Adventure

I am going to Denmark this August :)

Complete story coming up!

Me

#31Days31Writers - World traveller Lyssah's definition of happiness? Other people!

From Nigeria we head off to the Philippines and one of my most recent friends, Lyssah! I met Lyssah in The Hague in May, during the Hope XXL conference, and she is simply amazing! 749 more words

31Days31Writers

Erasmus Mundus: Intercultural Mediation 2014-15

Call for scholars scholarship open until 7th of July 2014

Master Erasmus Mundus “Intercultural Mediation: Identities, Mobilities, Conflicts” offers interdisciplinary training for excellence in 4 semesters, Federated by joint research programs within a consortium: … 113 more words

International Teaching

Euroculture Intensive Programme | Uppsala - Krakow | 22-28 June, 2014

Welcome to the 2014 Intensive Programme Website!

On June 22-28 Krakow will welcome students and speakers from across Europe and around the world to the… 198 more words

Environment

Erasmus Mundus Action 1 vs. Erasmus Mundus Action 2

Nguồn: Hà Lê & Steven Huynh – Facebook của Erasmus Mundus Vietnam

Erasmus Mundus Action 1

Erasmus Mundus Action 1 (EM A1) là chương trình hợp tác giữa các trường đại học và học viện ở châu Âu cũng như các nước thứ ba nhằm mục đích thu hút các cá nhân có tiềm năng và tạo ra nguồn nhân lực được đào tạo đỉnh cao ở nhiều ngành. 3,154 more words

Thông Tin Học Bổng

K/n chuẩn bị hồ sơ học bổng Erasmus Mundus (Tổng hợp)

Đây là bài tổng hợp kinh nghiệm mà mình lượm lặt được từ các diễn đàn du học (chủ yếu là TTVNOL) qua các năm. Lý do mình làm điều này là để tiết kiệm thời gian cho những bạn đi làm như mình, không có quá nhiều thời gian để lọ mọ đọc hàng trăm pages trên diễn đàn, mà vẫn có thể có những thông tin hữu ích trợ giúp cho việc chuẩn bị hồ sơ xin học bổng. 2,094 more words

Tips