Tags » Evangelium

2014-11-02: Cokoli jste učinili jednomu z těchto, mně jste učinili

Mt 25,31-46

Ježíš nám předkládá příklady celé řady dobrých skutků a chválí nás, pokud je budeme činit. Určitě je pravda, že Bůh má rád, když dobře činíme jeho “maličkým”, protože i k nim cítí lásku, stejnou jako k nám. 146 more words

Amatérská Teologie

Markus 2,10-11

“Damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, Sünden zu vergeben auf Erden – sprach er zu dem Gelähmten: Ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh heim!” -Markus 2,10-11… 418 more words

Deutsch

2014-10-26: Miluj svého bližního

Mat. 22,34-40

K tak často citovanému úryvku Písma nemá amatérský teolog povinnost cokoli dodávat, vše bylo řečeno – a vesměs správně. Dodám jen jediné: Mám-li mít správně rád svého bližního, potřebuji také mít správně rád sám sebe. 23 more words

Amatérská Teologie

2014-10-19: Co je Boží, dejte Bohu

Mat. 22:15-21

Všichni znáte ten hnusný pocit, když vás kousne komár jen proto, aby z vaší krve nadělal vajíčka a mohlo se líhnout mnoho dalších komárů. 301 more words

Amatérská Teologie

2014-10-12: Uvrhněte ho ven do temnot

Mat. 22,1-14

Když si čtu evangelia, často nacházím pasáže, které jako by kritizovaly tradicionalisty či fundamentalisty. Dnešní evangelium je ale spíše zaměřeno proti modernistům. Myslím si totiž, že typickou chybou modernistů je myslet si, že Pán Bůh nám všechno odpustí, že všichni jsou hříšní a že dělat vědu z určitých hříchů je pitomost. 224 more words

Amatérská Teologie

2014-10-05: Vám Boží království bude odňato

Mat. 21,33-43

Když Ježíš vyhrožuje “velekněžím a starším lidu”, máme my, obyčejní a prostí lidé, pokušení myslet si, že nás se ta hrozba netýká – že si bere na mušku ty “nahoře”, nebo dokonce Židy, kteří přece věřili jakousi špatnou vírou. 138 more words

Amatérská Teologie