Tags » Evangelium

Markus 2,10-11

“Damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, Sünden zu vergeben auf Erden – sprach er zu dem Gelähmten: Ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh heim!” -Markus 2,10-11… 418 more words

Deutsch

2014-10-26: Miluj svého bližního

Mat. 22,34-40

K tak často citovanému úryvku Písma nemá amatérský teolog povinnost cokoli dodávat, vše bylo řečeno – a vesměs správně. Dodám jen jediné: Mám-li mít správně rád svého bližního, potřebuji také mít správně rád sám sebe. 23 more words

Amatérská Teologie

2014-10-19: Co je Boží, dejte Bohu

Mat. 22:15-21

Všichni znáte ten hnusný pocit, když vás kousne komár jen proto, aby z vaší krve nadělal vajíčka a mohlo se líhnout mnoho dalších komárů. 301 more words

Amatérská Teologie

2014-10-12: Uvrhněte ho ven do temnot

Mat. 22,1-14

Když si čtu evangelia, často nacházím pasáže, které jako by kritizovaly tradicionalisty či fundamentalisty. Dnešní evangelium je ale spíše zaměřeno proti modernistům. Myslím si totiž, že typickou chybou modernistů je myslet si, že Pán Bůh nám všechno odpustí, že všichni jsou hříšní a že dělat vědu z určitých hříchů je pitomost. 224 more words

Amatérská Teologie

2014-10-05: Vám Boží království bude odňato

Mat. 21,33-43

Když Ježíš vyhrožuje “velekněžím a starším lidu”, máme my, obyčejní a prostí lidé, pokušení myslet si, že nás se ta hrozba netýká – že si bere na mušku ty “nahoře”, nebo dokonce Židy, kteří přece věřili jakousi špatnou vírou. 138 more words

Amatérská Teologie

2014-09-28: Kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí jej

Mat. 16:24-27

Exupery ve své knize Citadela podrobně vysvětluje, že život člověka má hodnotu pouze tehdy, když jej člověk za něco směňuje. Myslím si, že Ježíš naráží na tentýž problém: Stále jen zachraňovat svůj život není smyslem našeho života. 151 more words

Amatérská Teologie

2014-09-21: Příteli, nekřivdím ti.

Matouš 20:1-16

Dělníci pracují na Pánově vinici – někteří celý den, někteří několik hodin, jiní jedinou hodinu. Na konci dne Pán každému z nich dá denár. 334 more words

Amatérská Teologie