Tags » Evangelium

2014-07-27: Drahocenná perla

Mat. 13:44-52

Podobenství o drahocenné perle je mi zvlášť blízké, protože při jeho čtení si vždy představím obchodníka s perlami – člověka , který je nadšený do věcí, které pro někoho jiného mohou mít třeba jen nepatrný význam. 191 more words

Amatérská Teologie

2014-07-20: Boží království

Matouš 13:24-43

Boží království (někteří autoři raději říkají Boží kralování) se rozvíjí na různých úrovních: můžeme jej sledovat v nitru člověka, kde nejprve klíčí jako semínko a pak se může rozvinout do podoby košatého stromu, a můžeme jej také pozorovat ve společenství nebo ve společnosti jako určitou strukturu lidí, kteří se Bohem nechávají vést. 204 more words

Amatérská Teologie

2014-06-15: Bůh tak miloval svět

Jan 3:16-18

Slova Tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného syna, aby nikdo, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný  jsou v anglické Wikipedii označována za nejcitovanější biblický text, který stojí v samém středu křesťanství. 309 more words

Amatérská Teologie

2014-06-08: Přijměte Ducha Svatého

Jan 20:19-23

Příběh se odehrává v neděli večer, hned po Kristově zmrtvýchvstání. Ježíš přichází mezi ustrašené učedníky a říká “Pokoj vám”. Myslím si, že i když učedníci vidí Krista, je pro ně velmi těžké smířit se s tím, co se stalo: Myslím si totiž, že Ježíš po svém zmrtvýchvstání už nebyl stejný jako předtím – učedníci vědí, že odchází k Otci,  probodené ruce a bok je nemohou nechat na pochybách o tom, že věci teď nebudou pokračovat tak jako dosud. 281 more words

Amatérská Teologie