Tags » Evangelium

2014-09-21: Příteli, nekřivdím ti.

Matouš 20:1-16

Dělníci pracují na Pánově vinici – někteří celý den, někteří několik hodin, jiní jedinou hodinu. Na konci dne Pán každému z nich dá denár. 334 more words

Amatérská Teologie

2014-09-14: Ne aby svět odsoudil

Jan 3:13-17

Noční rozmluva s Nikodémem v Janově evangeliu mi ze všeho nejvíc připomíná situaci, kdy někdo, kdo prožil vnitřní obrácení a kdo ve svém srdci slyšel Boží hlas, hovoří s člověkem, který věří jen proto, že mu byla vštípena určitá systematická nauka. 313 more words

Amatérská Teologie

2014-09-07 Otec jim to učiní

Matouš 18:15-20

Když se v typické české vesnici rozhlédnete po návsi, uvidíte jako jednu z prvních věcí pomník obětem první světové války. Odhaduje se, že počet padlých vojáků v Rakousku-Uhersku byl kolem 1,2 milionu, celkem kolem 10 milionů. 353 more words

Amatérská Teologie

2014-08-31: To se ti nestane

Matouš, 16:21-27

K pochopení dnešního čtení budeme potřebovat povědomí o dobru a zlu, jak jsem jej nastínil v jednom z dřívějších článků “Dobro a zlo”.  225 more words

Amatérská Teologie

Römer 11,32

“Denn Gott hat alle eingeschlossen in den Ungehorsam, damit er sich aller erbarme.” -Römer 11,32

Es gibt Sachen im Leben, die natürlich aber unerwartet zur Gleichheit führen. 517 more words

Deutsch

2014-08-24: Ty jsi Mesiáš

Matouš 16:13-20

Židé očekávali příchod Mesiáše nebo Eliáše – hlavně teď, když byli v područí Říma a když jejich vládce dělal věci, které se na panovníka národa Božího vůbec neslušely (nepořádné manželství bylo jen jednou z věcí). 268 more words

Amatérská Teologie

2014-08-03: Odešel na pusté místo

Matouš 14:13-21
Když se Ježíš dozvěděl o smrti Jana Křtitele, odešel na pusté místo. Situace po smrti Jana Křtitele byla složitá a nikdo nemohl vědět, jestli i Ježíšovi nehrozí velké nebezpečí – mnozí jej považovali za Jana Křtitele, třeba i zmrtvýchvstalého. 353 more words

Amatérská Teologie