Tags » Evangelium

2014-10-19: Co je Boží, dejte Bohu

Mat. 22:15-21

Všichni znáte ten hnusný pocit, když vás kousne komár jen proto, aby z vaší krve nadělal vajíčka a mohlo se líhnout mnoho dalších komárů. 301 more words

Amatérská Teologie

2014-10-12: Uvrhněte ho ven do temnot

Mat. 22,1-14

Když si čtu evangelia, často nacházím pasáže, které jako by kritizovaly tradicionalisty či fundamentalisty. Dnešní evangelium je ale spíše zaměřeno proti modernistům. Myslím si totiž, že typickou chybou modernistů je myslet si, že Pán Bůh nám všechno odpustí, že všichni jsou hříšní a že dělat vědu z určitých hříchů je pitomost. 224 more words

Amatérská Teologie

2014-10-05: Vám Boží království bude odňato

Mat. 21,33-43

Když Ježíš vyhrožuje “velekněžím a starším lidu”, máme my, obyčejní a prostí lidé, pokušení myslet si, že nás se ta hrozba netýká – že si bere na mušku ty “nahoře”, nebo dokonce Židy, kteří přece věřili jakousi špatnou vírou. 138 more words

Amatérská Teologie

2014-09-28: Kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí jej

Mat. 16:24-27

Exupery ve své knize Citadela podrobně vysvětluje, že život člověka má hodnotu pouze tehdy, když jej člověk za něco směňuje. Myslím si, že Ježíš naráží na tentýž problém: Stále jen zachraňovat svůj život není smyslem našeho života. 151 more words

Amatérská Teologie

2014-09-21: Příteli, nekřivdím ti.

Matouš 20:1-16

Dělníci pracují na Pánově vinici – někteří celý den, někteří několik hodin, jiní jedinou hodinu. Na konci dne Pán každému z nich dá denár. 334 more words

Amatérská Teologie

2014-09-14: Ne aby svět odsoudil

Jan 3:13-17

Noční rozmluva s Nikodémem v Janově evangeliu mi ze všeho nejvíc připomíná situaci, kdy někdo, kdo prožil vnitřní obrácení a kdo ve svém srdci slyšel Boží hlas, hovoří s člověkem, který věří jen proto, že mu byla vštípena určitá systematická nauka. 313 more words

Amatérská Teologie

2014-09-07 Otec jim to učiní

Matouš 18:15-20

Když se v typické české vesnici rozhlédnete po návsi, uvidíte jako jednu z prvních věcí pomník obětem první světové války. Odhaduje se, že počet padlých vojáků v Rakousku-Uhersku byl kolem 1,2 milionu, celkem kolem 10 milionů. 353 more words

Amatérská Teologie