Tags » Evangelium

2014-08-31: To se ti nestane

Matouš, 16:21-27

K pochopení dnešního čtení budeme potřebovat povědomí o dobru a zlu, jak jsem jej nastínil v jednom z dřívějších článků “Dobro a zlo”.  225 more words

Amatérská Teologie

Römer 11,32

“Denn Gott hat alle eingeschlossen in den Ungehorsam, damit er sich aller erbarme.” -Römer 11,32

Es gibt Sachen im Leben, die natürlich aber unerwartet zur Gleichheit führen. 517 more words

Deutsch

2014-08-24: Ty jsi Mesiáš

Matouš 16:13-20

Židé očekávali příchod Mesiáše nebo Eliáše – hlavně teď, když byli v područí Říma a když jejich vládce dělal věci, které se na panovníka národa Božího vůbec neslušely (nepořádné manželství bylo jen jednou z věcí). 268 more words

Amatérská Teologie

2014-08-03: Odešel na pusté místo

Matouš 14:13-21
Když se Ježíš dozvěděl o smrti Jana Křtitele, odešel na pusté místo. Situace po smrti Jana Křtitele byla složitá a nikdo nemohl vědět, jestli i Ježíšovi nehrozí velké nebezpečí – mnozí jej považovali za Jana Křtitele, třeba i zmrtvýchvstalého. 353 more words

Amatérská Teologie

2014-07-27: Drahocenná perla

Mat. 13:44-52

Podobenství o drahocenné perle je mi zvlášť blízké, protože při jeho čtení si vždy představím obchodníka s perlami – člověka , který je nadšený do věcí, které pro někoho jiného mohou mít třeba jen nepatrný význam. 191 more words

Amatérská Teologie

2014-07-20: Boží království

Matouš 13:24-43

Boží království (někteří autoři raději říkají Boží kralování) se rozvíjí na různých úrovních: můžeme jej sledovat v nitru člověka, kde nejprve klíčí jako semínko a pak se může rozvinout do podoby košatého stromu, a můžeme jej také pozorovat ve společenství nebo ve společnosti jako určitou strukturu lidí, kteří se Bohem nechávají vést. 204 more words

Amatérská Teologie