Tags » Excel 2007

Excel, Anyone?

Hello guys!

Sometimes we think that we already something until such time that we discovered there’s much more to that.

Like our MS Excel knowledge and skills. 31 more words

Articles

Làm quen với MS WORD 2007

1. Tạo văn bản đầu tiên

a. Làm quen với cửa sổ soạn thảo 

Khi bạn mở Word sẽ có một tài liệu trống xuất hiện, nó trông như một tờ giấy và chiếm một khoảng lớn màn hình.  520 more words

Excel 2007

Cách tạo biểu đồ Excel 2007/2010/2013

Cách tạo biểu đồ

1. Làm thế nào để tạo một biểu đồ trong Excel 2007

a. Tạo biểu đồ trong Excel 2007

Trong Excel 2007, bạn có thể tạo ra một biểu đồ trong 10 giây. 1,536 more words

Excel 2007

Các kỹ năng Office cơ bản

Các kỹ năng Office cơ bản

1. Làm quen nhanh với hệ thống Office 2007 1,662 more words
Excel 2007

Excel 2007 - Cách dùng hàm để xác định thông tin ngày

a. Bài học thứ nhất: Ngày liên quan đến Excel như thế nào?

Có một sự khác biệt giữa ngày có nghĩa gì với bạn và ngày có nghĩa như thế nào đối với Excel. 1,618 more words

Excel 2007

Tìm hiểu Excel 2007: Cách nhập công thức

Làm thế nào để chèn những công thức đơn giản vào bảng tính và tự động cập nhật kết quả.

a. Tìm hiểu về công thức Excel 2007… 2,147 more words

Excel 2007