Tags » Exo

[Oneshoot] Love Between Us

Oh Sehun // Do Kyungsoo

+Other support Cast

CrackPair! Switchgendre for (Luhan, Kyungsoo, Baekhyun)

Pg 17

Married Life, AU!, Angst.

By : Sexygeek95

PLEASE GO AWAY PLAGIATOR, … 7,179 more words

EXO

[Drabble] Let You Go

Zhang Yixing // Mey (Oc)

By : Sexygeek95

Angst.

“Tak akan ada lagi kita” 174 more words

EXO

[Fanfic | Edited] Ánh lửa - Chương ba (ChanBaek / Cổ phong / Dị hướng / Trường thiên)

Chương ba

“Xán Liệt người này, đối với những người chưa quen thân đề phòng rất cao, qua mấy ngày là sẽ ổn, huynh ấy nói gì làm gì ngươi cũng đừng để bụng.” Ngô Thế Huân kéo Biện Bạch Hiền ngồi lên La Hán tháp trong điện, phất tay biến ra đủ loại điểm tâm. 5,089 more words

ChanBaek

[One Shot] [XiuChen] Có những điều thầm kín

Author: Chuột

Pairing: XiuChen

Rating: K+

A/N:   Tặng cho HeeMin unnie như một món quà đáp lễ a :3 Em ngu văn nên gần hai tuần mới hoàn thành xong cái One Shot này >_<  2,057 more words

EXO

Home Sweet Home : Episode 2

Home Sweet Home 

Episode 2

The (Look alike) Werewolf Boy

—-

Dimarahi Jihyo noona sebenarnya bukan hal baru bagi seorang Park Chanyeol. Sejak memutuskan tinggal bersama Jihyo dan keempat penghuni lainnya yang lebih tua dari dirinya, Chanyeol tahu bahwa dia harus menghormati mereka dan menghargai mereka yang selama ini memarahinya karena khawatir atas tingkahnya yang kata mereka sering aneh-aneh. 2,317 more words

General (G)