Tags » Exorcist

Horo Diary part 21

Merinatmas: Ngày nghỉ cuối cùngggg :(( Giữa trưa mai phải chạy lên trường nhận chủ nhiệm mới, chưa gì đã biết năm nay khổ rồi :(( Gặp phải ông hãm tài mất nết khó ưa xàm xí suốt ngày vô lớp ngồi chửi hết người này tới người khác >”< Chửi luôn cả giáo viên đồng nghiệp ==’ Thêm năm nay học lầu 3, trời ơi tôi phải lết cái thân 55kg cùng cái cặp 3,4kg lên tới đó hả??? 1,245 more words

Horo Diary

New World Order proof: Biometrics

“We are witnessing the evolution of a new digital payment age” John Vaux

Director of new payment propositions at Visa Europe.

Revelation 13:16-18  And he causeth all, both small and great, rich and poor, free and bond, to receive a mark in their right hand, or in their foreheads:

254 more words
Christian

Roger Wilco | humanisthuman reblogged this on humanist human being and commented:

I am rendered speechless. Wait, I thought of something. I am your Lord Satan. You WILL TAKE THE MARK. YOU WILL SPEND. YOUR MASTER SATAN WILL TAKE the typical 2.5% processing fee.

New World Order proof: Image of the beast

Hey that’s Michael Jackson!

No it isn’t, it’s a hologram of him. Michael Jackson died in 2009.

In 2014, a hologram of Michael Jackson appeared at the Billboard music awards. 223 more words

Christian

Roger Wilco | humanisthuman reblogged this on humanist human being and commented:

Beware the unholy technology of the hologram. For it is with photon and electron, with Third Level Photonic Transmorgraphion, with the Holy Nasalitronic Passage that the demons will come and conquer.

Horo Diary part 20

4h30 chiều thứ năm ngày 15 tháng 11. Trường cấp 2 Horoscope.

_Làm thế là xong, chỉ việc ghi lại tình hình vào sổ này lát nữa đưa lại tui, hiểu chưa?- Kim Ngưu phủi tay, nhìn Bạch Dương đang há hốc vì lần đầu tiên được tận mắt thấy các ma pháp trận cực kì phức tạp hình thành nên kết giới của trường. 1,085 more words

Horo Diary

The message from hell bible

Alright, I’ve been wanting to do a study on the message for some time now, and today I have the patience to dive into this perverted little wicked book, so I’m going to. 1,066 more words

Christian

Roger Wilco | humanisthuman reblogged this on humanist human being and commented:

Better than Comedy Central. Thank you. Although, I do take a bit of offense at your suggestion of burning my Great Work. Wouldn't you prefer to pass it on to a friend our loved one. Praise the Message.

Horo Diary part 19

Khi Kim Ngưu xuống tới tầng trệt thì thấy ngay Bạch Dương đang ngồi xem TV cùng với nhỏ em nó, tay cầm 1 thanh chocolate đã vơi hết phân nửa. 1,941 more words

Horo Diary