Tags » Fanfic

Room 505: Misunderstanding

ROOM 505 — MISUNDERSTANDING

Park Iseul (OC) | Lee Taemin

 .

At Room 505 Before:

Umbrella | Key | Bandage | Cellphone | Cigarette… 2,910 more words

FanFic

Fanfic - Living With EXO - Chap 5: LuHan

Bài tổng hợp tất cả các chap các bạn click vào tab “Living With EXO” trên thanh Menu. Thanks :)

 

LIVING WITH EXO

 

Chap 5: LuHan… 3,583 more words

Chanyeol

Writing Prompt Challenge Accepted #8

When I shared this image, redgypsophila of Adventures in Writing decided to do something different and challenge herself by writing multiple pieces from the one image, conveying a different mood in each; 1. 1,154 more words

Writers

the ghosts won't matter cause we'll hide in sin (2)

Tác giả: soapboxblues

Dịch: Emi

ii. sự im lặng

Sau ngày cưới, hắn không mấy khi gặp nàng.

Một phần là bởi Tywin đã tới Vương Đô để giữ một ghế trong hội đồng bộ trưởng, mọi chuyện ở Casterly Rock đều giao lại cho một mình hắn đảm đương, một phần là do nàng tránh mặt hắn. 3,862 more words

Dịch