Tags » Fee » Page 2

ATM fees on the rise

NORTH PALM BEACH, Fla. — It’s getting more expensive to use out-of-network ATMs.

A new report from bankrate.com found the average fee for going outside your ATM network is $4.35 per transaction. 31 more words

News

The U.S. Forest Service to Charge Photographers for Wilderness Shots

September 26, 2014

By: Will Dietrich-Egensteiner

Permits will run $1,500, fines $1,000…

(Thanks to Felton A. Lighty III for sending this article)

The U.S. Forest Service is looking to cement regulations on the media’s right to take photos and shoot video on federally designated wilderness land. 402 more words

Jeffvlog

տավարուցավ~

sorse – https://www.facebook.com/umood/posts/930367530324516

Առաջարկում եմ.

1. Երևանի քաղաքապետի և նրա պաշտոնեական լիազորությունները սահմանազանցող հանձնարարականը կատարողների անօրեն գործողությունները բողոքարկել դատական կարգով, ընդհուպ՝ մինչև Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան, ինչպես նաև ՀՀ Սահամանդրական դատարան դրանց հակասահամանդրական ճանաչելու նպատակով և վերականգնել խախտված իրավունքները. 21 more words

Blogger

RESIDENCY: Kala Art Institute

Application deadlines (materials received by):
NEXT DEADLINE: October 15th for residencies starting in November, December, January, February, or March
March 15th for residencies starting in April, May, June, July, or August… 834 more words

Call

CALL for West Coast Artists*: Third West Coast Biennial Juried Art Exhibition

Deadline: November 7th, 2014

*Open to west coast artists currently living in California, Oregon, Washington and Alaska

The Friends of the Arts at Turtle Bay, in cooperation with Turtle Bay Exploration Park, is presenting its third West Coast Biennial Juried Art Exhibition at Turtle Bay.  118 more words

Call

Reg D fees

Reg (Regulation) D is a federal law that refers to the limit of debits from your Savings account(s). The idea is that a savings account is for,  142 more words

Fees

Industrial Training Workshop

FREE TRAINING is available for some of Memphis’ top paying manufacturing jobs ($15+ per hour). Workforce Investment Network (WIN) in partnership with Southwest Tennessee Community College is hosting an Industrial Readiness Training Recruitment event this Saturday.

Community Info.