Različite teorije o “hipotetskoj trećoj stranci”, koje su predložili vodeći egiptolozi, kao objašnjenje za jednu od najvećih zagonetaka egipatske povijesti i kronologije.

Arheološki dokaz upućuje na to da su se olmečka i egipatska civilizacija pojavile iznenada i posve razvijene. 1,007 more words