Tôi muốn xem thử nếu họ phải làm công việc này thì họ sẽ làm như thế nào. Có lẽ không ai tin rằng chúng ta đang làm một công việc nhàm chán nhất trên đời”. 375 more words