Tags » Fortbildning

Inkludering i praktiken- Hur gör vi eleverna delaktiga i arbetet?

DATE  är ett konkret lärmaterial för att öka tillgängligheten i skolan med avseende på den fysiska, pedagogiska och sociala miljön, lärmaterialet vänder sig till åk 4-9. 487 more words

Fortbildning

Är din skola tillgänglig för alla?

I Lgr11 står det i första kapitlet under likvärdig utbildning , “Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bak- grund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper.”   422 more words

Fortbildning

Rasten -viktigaste lektionen?

Där lärarna inte finns där händer det. I undersökningar framkommer det gång på gång att många elever upplever rasten som den mest otrygga tiden på dagen. 565 more words

Fortbildning

Metoder och stöd för systematiserat värdegrundsarbete

I stödmaterialet ” Förskolans och skolans värdegrund – förhållningssätt, verktyg och metoder” beskrivs, förklaras och problematiseras demokratiuppdraget. I boken ges också konkreta exempel på olika typer av samtal och metoder som man kan använda i klassrummet samt diskussionsfrågor som hjälper personalen i arbetet med att systematisera arbetet med värdegrunden. 33 more words

Fortbildning

Webbverktyg för att skapa Likabehandlingsplanen

Vet du att det finns ett gratis webbverktyg som kan hjälpa din skola att utarbeta er plan mot diskriminering och kränkande behandling? Här på planförskolan.se hittar du mer info.

Fortbildning

Uppdrag värdegrund

Värdegrundsarbetet och demokratiuppdraget är ett av skolans allra viktigaste uppdrag, det upptar hela kapitel 1 i Lgr11 och utgör fundamentet i hela skolväsendet. Alla skolor ska idag ha en  169 more words

Fortbildning

Webinarium om särskilt stöd utanför klassen

 “Jag måste kämpa som ett lejon för att mitt barn ska få hjälp”

Igår hade Skolinspektionen ett webinarium om särskilt stöd utanför klassen som grundar sig på deras… 599 more words

Fortbildning