Tags » Fortbildning

Ny termin

Vårterminen har startat och en härlig tid med mycket lärande är att vänta. För eleverna i årskurs 3 och 6 kommer de nationella proven snart. Det  är också årskurs 6 sista terminen innan de skall få betyg och fortsätta sin skolgång på högstadiet. 400 more words

Skolutveckling

Ny termin

Vårterminen har startat och en härlig tid med mycket lärande är att vänta. För eleverna i åk 9 kommer de nationella proven snart. Det  är också deras sista terminen innan de skall få slutbetyg och fortsätta sin skolgång på gymnasiet. 418 more words

Skolutveckling

Low and slow är ett förhållningssätt för att närma sig barn och ungdomar som
är upprörda eller på väg att bli det. Förhållningssättet finns beskrivet i “Handlingsplan för att underlätta mottagandet av elever med autismspektrumtillstånd och ADHD” som du hittar… 666 more words

Fortbildning

Hur skolan kan arbeta mot trakasserier och kränkningar

Skolans arbete mot trakasserier och kränkningar är en av skolans viktigaste uppgifter, för vilken elev trivs och kan göra sitt bästa i en skola som är otrygg? 501 more words

Fortbildning

Skolans arbete med stödinsatser

Skolverkets nya film “Skolans arbete med stödinsatser” riktar sig i huvudsak till huvudmän men jag tycker att den är informativ även för lärare och övrig skolpersonal. 49 more words

Fortbildning

Kan du beskriva en normal människa?

Rosie King har Aspergers syndrom och utmanar i detta föredrag synen på normalitet. Gemensamt för alla autismspektrumtillstånd (AST) är bl.a. svårigheter eller begränsningar i förmåga till ömsesidigt socialt samspel, ömsesidig kommunikation, föreställningsförmåga, flexibilitet och variation i beteenden och intressen. 162 more words

Fortbildning

Bloggtips

En av mina favoritbloggar är Specialpedagogen- Det inkluderande klassrummet. Helena Wallberg som skriver bloggen är specialpedagog på Täby Enskilda Gymnasium, föreläsare och författare. Här… 128 more words

Fortbildning