Tags » Fortbildning

Betyg så funkar det!

Hur förklarar du betyg för föräldrar och elever?

Snart är det dags för terminsavslutning och skolårets första terminsbetyg. En del elever får terminsbetyg för första gången och då är det särskilt viktigt att eleverna förstår hur betygen sätts och vad som betygsätts.  148 more words

Fortbildning

Nu är det snart jul igen

Nu är det inte många dagar kvar innan vi ska gå på jullov, men det är fortfarande hög aktivitet på våra skolor och det är en del arbete kvar att utföra. 234 more words

Vardag

HANDLINGSPLAN för att underlätta mottagandet av elever med AST och ADHD

I början av 2013 utarbetade Enheten för elevstöd häftet “HANDLINGSPLAN för att underlätta mottagandet av elever med autismspektrumtillstånd och ADHD“. Handlingsplanens syfte är att ge Täby kommunala skolor en gemensam grund för att ta emot elever med neuropsykiatriska funktionshinder (NPF) så att dessa elever ska få de bästa förutsättningarna socialt och kunskapsmässigt. 113 more words

Fortbildning

Ny ledning - Nya möjligheter

Nu har Joakim och Rasmus varit på plats i sina nya roller som biträdande rektorer i två veckor. Starten har känts bra. Vi har haft tillfälle att arbeta tillsammans och lära känna varandra i teamet. 480 more words

Bedömning Och Betyg

Ny ledning - nya utmaningar

Nu har Joakim och Rasmus varit på plats i sina nya roller som biträdande rektorer i två veckor. Starten har känts bra. Vi har haft tillfälle att arbeta tillsammans och lära känna varandra i teamet. 480 more words

Skolutveckling