Tags » Fortbildning

HANDLINGSPLAN för att underlätta mottagandet av elever med AST och ADHD

I början av 2013 utarbetade Enheten för elevstöd häftet “HANDLINGSPLAN för att underlätta mottagandet av elever med autismspektrumtillstånd och ADHD“. Handlingsplanens syfte är att ge Täby kommunala skolor en gemensam grund för att ta emot elever med neuropsykiatriska funktionshinder (NPF) så att dessa elever ska få de bästa förutsättningarna socialt och kunskapsmässigt. 113 more words

Fortbildning

Ny ledning - Nya möjligheter

Nu har Joakim och Rasmus varit på plats i sina nya roller som biträdande rektorer i två veckor. Starten har känts bra. Vi har haft tillfälle att arbeta tillsammans och lära känna varandra i teamet. 480 more words

Bedömning Och Betyg

Ny ledning - nya utmaningar

Nu har Joakim och Rasmus varit på plats i sina nya roller som biträdande rektorer i två veckor. Starten har känts bra. Vi har haft tillfälle att arbeta tillsammans och lära känna varandra i teamet. 480 more words

Skolutveckling

Föreläsningstips- Perspektiv på läsning

Måndagen den 29 september föreläste Barbro Westlund, universitetslektor i läs- och skrivutveckling, under rubriken “Att stödja och bedöma elevers läsförståelse genom hela grundskolan”.

Föreläsningen ingår i serien Perspektiv på läsförståelse, en föreläsningsserie med forskare och lärare vid Institutionen för språkdidaktik vid Stockholms universitet, i samarbete med Svenska barnboksinstitutet. 32 more words

Fortbildning

Läxor, läxor, läxor!

Det senaste året har det pågått debatter i media och i skolor runtom i Sverige angående läxor. I hemmen har det kämpats med läxorna och när föräldrarna inte längre mäktar med finns det gärna ett läxhjälpsföretag som vill ta över tragglandet. 231 more words

Fortbildning

Framgångsrik undervisning

I skollagen står det att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Forskning har pekat på ett antal framgångsfaktorer med det är upp till  pedagogerna att omsätta resultaten till praktik i klassrummen. 545 more words

Fortbildning

Mitt i terminen!

Halva hösten har passerat och vi har haft vårt höstlov – för första gången vecka 42! Hoppas att det passade er bra. För skolans del passar det utmärkt eftersom vi får fler veckor kvar på terminen att arbeta innan det blir jullov. 305 more words

Hjärnan Vill Ha Kul!