Tags » Fortbildning

Rasten -viktigaste lektionen?

Där lärarna inte finns där händer det. I undersökningar framkommer det gång på gång att många elever upplever rasten som den mest otrygga tiden på dagen. 565 more words

Tips

Metoder och stöd för systematiserat värdegrundsarbete

I stödmaterialet ” Förskolans och skolans värdegrund – förhållningssätt, verktyg och metoder” beskrivs, förklaras och problematiseras demokratiuppdraget. I boken ges också konkreta exempel på olika typer av samtal och metoder som man kan använda i klassrummet samt diskussionsfrågor som hjälper personalen i arbetet med att systematisera arbetet med värdegrunden. 33 more words

Tips

Webbverktyg för att skapa Likabehandlingsplanen

Vet du att det finns ett gratis webbverktyg som kan hjälpa din skola att utarbeta er plan mot diskriminering och kränkande behandling? Här på planförskolan.se hittar du mer info.

Tips

Uppdrag värdegrund

Värdegrundsarbetet och demokratiuppdraget är ett av skolans allra viktigaste uppdrag, det upptar hela kapitel 1 i Lgr11 och utgör fundamentet i hela skolväsendet. Alla skolor ska idag ha en  169 more words

Fortbildning

Webinarium om särskilt stöd utanför klassen

 “Jag måste kämpa som ett lejon för att mitt barn ska få hjälp”

Igår hade Skolinspektionen ett webinarium om särskilt stöd utanför klassen som grundar sig på deras… 599 more words

Fortbildning

Webinarier på Skolinspektionen

Skolinspektionen arrangerar s.k webinarier i olika ämnen, det är helt enkelt seminarier på webben. Man kan delta live om man anmäler sig bland de 100 första och då kan man vara med att chatta och ställa frågor, men det går lika bra att se seminarierna i efterhand och läsa diskussionerna och kommentarerna. 26 more words

Fortbildning

Claes Nilholm föreläser om inkludering

Föreläsningsserien (publicerad nov 7, 2012) hålls av professor Claes Nilholm där han börjar med att beskriva framväxten av inkluderingsbegreppet och de skiftande betydelser det fått i praktiken. 453 more words

Fortbildning