ක්‍රිකට් යනු ලෝකයේ පාපන්දුවලට පමණක් දෙවනිවන ක්‍රීඩාවයි. මැත ඉතිහාසයේ ක්‍රිකට් කොපමණ ජනප්‍රිය වුවාදයත්, බොහෝ දක්ෂ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයින් කෙටි කලකින් ධනවතුන් බවට පත්කරන්නට එය සමත් වුනා. මේ විමසා බැලෙන්නේ ලොව ප්‍රකට Forbes සගරාව හෙලිකරන 2014 වසරේ වැඩිම අදායමක් උපයන ක්‍රිකට් තරු පිලිබදවයි. 88 more words