Tags » Gayoon

4minute 'What's You Name'

It’s time for 4minute girls. I personally like their outfits in <What’s Your Name> That’s why I give a very detailed in this fanart set. Especially, their shoes!!!

Fanart

Duyên kỳ ngộ P2

KÝ TÚC XÁ INFINITE

- Hôm nay không biết đến lược teaser của ai nhỉ?

Sungjong và một đũa cơm và hỏi Hoya. Anh chàng áo tím nhìn cậu em: 2,646 more words

Woohyun