Tags » Gonzales

Paano mo malalaman kung nega ka na?

Ikaw ba ay laging “yes” o laging “no?” May kuwento ako: Si Mr. NO ay dumaan sa isang panaderia, upang bumili ng tinapay. Tanong ng tindera, “Bibili ka ba ng pandesal?” Sagot ni Mr. 180 more words

Fr. Jboy

Kailangan bang makinig ang matanda sa bata?

Kung magiging totoo tayo sa ating sarili, maaaring aminin natin ang sarap na nanggagaling sa pagiging kilala ng iba’t ibang tao. Nais nating makilala tayo bilang may pinag-aralan, may pangalan, may kayamanan, may kapangyarihan, o may narating sa buhay. 198 more words

Fr. Jboy

May kahulugan ba sa iyo ang mawisikan ng tubig?

Ang pagbabasa ng tubig ba ay isang walang kahulugang ritwal tulad nang ginagawa natin sa Kapistahan ni San Juan Bautista? Kilala si San Juan Bautista bilang nagbibinyag ng tubig sa Ilog Jordan. 146 more words

Fr. Jboy

Natukso ka na ba?

Sabi ni San Ignacio de Loyola, kailangan nating makilala kung ano ang laging tumutukso sa atin. May kuwento ako: Isang araw nakita ng isang ibon ang isang pusang nagtitinda ng uod. 143 more words

Fr. Jboy

Materyales para sa Kabilang-buhay

Isang araw namatay si Donya Auring. Pagdating niya sa langit, sinalubong siya ng isang anghel. Siya na daw ang magdadala sa kanyang tirahan sa langit. Tuwang-tuwa si Donya Auring. 163 more words

Fr. Jboy