Tags » Gotland

play it, piper

så. det kan vara så att jag har anmält mig till en dagskurs här på gotland, under medeltidsveckan, där jag ska lära mig spela säckpipa. livet, alltså. jag mår bra nu.

The II Blog War

Försvaret av Gotland del 5

Anläggningar och kaserner

Vid ett återupprättande av en permanent militär närvaro kan man antingen välja att återta kasernområden eller bygga helt nya eller bygga ut befintliga anläggningar. 445 more words

Armen

Weekday pasta dinner with friends and Gotland in my heart

Want to come over on a weekday family pasta dinner and a glass of Rose? was the text I sent to my friend yesterday at 6.30 PM – I love weekday dinners, no fuss, no planning, just simple good food on the table. 278 more words

Hampton Tips

Försvaret av Gotland del 4

Förstärkning från fastlandet
Vi kommer aldrig att hinna organisera transport av tunga förband till Gotland med kort varsel utan vägen vi behöver gå är att förhandslagra matriel, i nuläget står det ett Stridsvagnskompani i ett… 191 more words

Armen

Instagram Travel Thursday - Gotland

Found a interesting blogging concept of Instagram Travel Thursday on Skimbaco Lifestyle and was thinking that I should try it out for my travel readers out there. 719 more words

Travel

Försvaret av Gotland del 3

Gotlands Nationalbeväring

För att långsiktigt säkra försvaret av Gotland finns det bara en möjlighet och det är att införa värnplikten igen på Gotland. Man bör göra det efter den Danska modellen där man i första hand inkallar dom frivilliga och sedan lottar in resten. 365 more words

Gotland

places: sunset on gotland

After dinner in the evening sun we decided to go for a walk..

Got home just when the sun decided to set behind our house. Its so pretty here.

Places