Tags » Grafika

DROGA *** wtajemniczenia

 

w gęstej ma­terii,jest zaprzeczenie
is­tnienia mo­jej roz­bucha­nej wyobraźni,
po­tykając się o włas­ne ar­che­typy,
roz­szcze­piam ją na mi­liony
doz­nań i uniesień,
za­lewając stru­mieniem świadomości
i półprawd o sobie,,, 18 more words

Grafika