Tags » Gripen

The Toothless Air Force

Sweden’s Air Force has virtually no capacity to deliver strike missions.

It is obvious to any student of developments in Ukraine that air power has been instrumental in defeating enemy vehicle columns, artillery positions and troop concentrations. 2,967 more words

Sweden

Det tandlösa Flygvapnet

Sveriges Flygvapen har närmast obefintlig förmåga och beredskap att leverera attack mot markmål, och sannolikt också sjömål.

För den som följt utvecklingen i Ukraina är det tydligt vilken avgörande roll flygstridskrafterna har haft för bekämpningen av fientliga fordonskolonner, artilleripositioner och truppkoncentrationer. 3,069 more words

Sweden