Tags » Harold Camping

Part 47: The End (Luke 21)

Noong 2001, sinabi ng American Christian radio host na si Harold Camping na ang “end of the world” ay mangyayari October 21, 2011. Bukod sa kanya, napakarami nang nauna na nag-set ng date ng “end of the world” – judgment day, rapture, Armageddon, second coming. 3,165 more words

Sermon Notes And Resources

The 2nd Esau Prophecy in Genesis...The Bible and Islam pt5

The 2nd Esau Prophecy in Genesis

The Bible and Islam pt5http://billrandles.wordpress.com/2014/09/19/the-2nd-esau-prophecy-in-genesis-the-bible-and-islam-pt-5/ ^ | 09-18-14 |

Bill RandlesPosted on 9/19/2014, 12:59:06 PM by pastorbillrandles

292 more words

Alternate News