Tags » Hasan

Freedom of expression demands prudence

A deluge of articles and comments on the Charlie Hebdo massacre provokes the question are there limits to freedom of expression? And if so, what are they? 1,030 more words

Politics

Každá Vôľa má svedka a svedkovia pre písmo z noci Prorokovej (PMSNAJR) smrti boli nasledovní:

Reč, ktorú predniesol Rasúl Allah (PMSNAJR) po slovách Umara počas Štvrtkovej kalamity… 183 more words

Citáty/Hadísy/Kázne

Kisah Karomah Sahabat: Hasan bin `Ali r.a.

Ada seorang laki-laki buang air besar di atas makam Hasan bin Ali r.a., 41 more words

Wali

Using the Word "Sayyid" (Hadith No. 2365)

Bismillah.

Volume 3, Book 49, Number 867 :
Narrated by Al-Hasan Al-Basri
By Allah, Al-Hasan bin Ali (radiallaahu `anhu) led large battalions like mountains against Muawiya. 1,013 more words

ILook