Aur hum ishq krtay hain mitti k buton say,
Aur sajdon mein mangtay bhi unhi ko hain,
Per phir bhi chahtay hain janat milay,