Choi Sung Hee (Bada)

Vocal Range: E3~C6(+) (2 quãng 8 và 5 note)
Supported Range: G3/G#3~F5/F#5
Voice Type: Light Lyric Soprano

Quãng giọng

Bada có chất giọng nữ tính, mỏng và nhẹ nhàng đặc trưng của giọng lyric soprano, giọng hát không có xu hướng dày hơn và tối đi của các giọng nữ full lyric mà vẫn giữ được độ trong sáng và nhẹ nhàng trên gần hết toàn bộ âm vực. 539 more words