Tags » Hint » Page 2

[Shortfic] Lửa tàn (Part 1)

Paring: Naruto/Sasuke

Disclaimer: Hai người họ là của Kishimoto

Category: SA, angst, character death

A/N: 3 năm rồi kể từ khi vào ĐH mới viết lại fic, cho nên nó rất dở dở ương ương. 3,740 more words

Naruto