In Nederland kent men geen hoofdregel van non-disclosure zoals bijvoorbeeld in Engeland gebruikelijk is. Naar Nederlands recht wordt de rechtsverhouding tussen partijen in de precontractuele fase beheerst door de redelijkheid en billijkheid. 437 more words