Tags » House M.D.

Jesse Spencer

Born in 1979 in Melbourne, Victoria, Australian’s were first introduced to Jesse Spencer in the hit soapie, “Neighbours”, playing Billy Kennedy. He became a fan favourite and was nominated for Most Popular Actor at the Logie Awards on two occasions. 74 more words

(P)sycho Funk

At the age of 14 when asked what I wanted to do in life I said “I want to be a Psychiatrist”. This got peals of laughter from adults, followed by a “But why?”. 517 more words

The Good Stuff

My "New" Show: House MD

I started watching House MD a week or so ago and now am committed to watching all of the episodes. I’m on Season 2:Episode 8. That’s #30 of 176 — Yikes!  264 more words

Series

Life: House, M.D.

House is on Netflix…WHAT?!  I am so excited!!  I have been so sad that I couldn’t watch the earlier episodes, but now I can!  This is so great…I am just so excited.

Life

Fangirling over Rhetorical Strategies

Hello lovelies,

Let’s talk about English for a sec.

Whether you’re taking English 101 or Advanced College-level English, your class should be designed around one common element of the English language— … 822 more words

Barbican presents: "Pop Art Design"

This exhibition took place in Barbican from Oct 2013 to Feb 2014 featuring works by more than 70 artists and designers. Part of the artists in this exhibition such as Richard Hamilton, Charles and Ray Eames, Roy Lichtenstein, and of course Andy Warhol are well known. 611 more words

Exhibition

Հաուս

Հաուսն էն միակ թիվի շոուն ա, որը ժամանակ առ ժամանակ վերանայելու եմ ու նույնքան հավեսով, որքան որ առաջին անգամ եմ նայել։
Բաներ կան, որ ընդհանրապես մտքիցս թռել են, բաներ կան որ արդեն չորրորդ անգամ նայելով միեւնույնն ա բացում են։

խառը-մառը