Tags » International Trade

FOR SALE: 1996 e320 Mercedes-Benz

International Trade

For Sale: 1962 Austin Healey1962 Austin Healey-

Rarest hardtop ever built. This car has very low miles, this car is all original – original paint, and all parts included in sale. 180 more words

International Trade

A 20,000m2 new Logistics Center in Rotterdam

Pantos Logistics, a comprehensive logistics service provider operating more than 180 logistics networks around the world, plans to strengthen its warehouse logistics business in Europe… 129 more words

Business

Minister Fast Concludes Successful Trade Mission to Australia and Philippines

News Release

Minister Fast Concludes Successful Trade Mission to Australia and Philippines

Strengthening people-to-people ties, trade and development partnerships to create jobs and opportunities

Manila, Philippines – Foreign Affairs, Trade and Development Canada… 773 more words

การโอนเงินไปต่างประเทศทำอย่างไร

พูดเลยครับว่า หัวข้อที่ใช้อาจจะไม่สื่อให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ที่จะกล่าวหรือเล่าให้ฟังซักเท่าไหร่ครับ   เท่าที่ผมทำงานมาบอกเลยว่ายังมีคนที่มีความรู้ด้านการโอนเงินไปต่างประเทศหรือรับเงินโอนจากต่างประเทศน้อยมาก ผมขอเทียบกับประชากรทั้งหมดนะครับ เพราะเราจะก้าวเข้าสู่ AEC แล้ว และนั่นหมายความว่า มันจะเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับคุณที่ต้องเข้าใจและทราบ เพราะมันคือผลประโยชน์ของตัวคุณเอง

บ่อยครั้งมากที่คนต่างชาติมักจะดูถูกประเทศไทยเวลาไม่ได้ดั่งใจ เอะอะก็ Amazing Thailand. แน่นอนอย่างจะบอกคุณพี่ฝรั่งว่า ยังมีอีกหลายเรื่องที่ You ต้อง Surpriseeeee !!!

OK กลับมาที่ประเด็นของบทความอันนี้ดีกว่า ผมจะเริ่มปูพื้นง่ายๆให้เข้าใจระบบการเงินของโลกกันก่อน ผมมีคำถามขอถามหน่อยว่า

1) เราสามารถถือเงินบาท ไปซื้อกระเป๋าหลุยวิ๊กต๊อง ที่อังกฤษได้มั้ย (ผมหมายถึงธนบัตรเงินบาทไทยนะครับ ถือไปเลย 40,000 บาท) ยื่นให้เขาแล้วบอกว่าจะเอาใบนี้ แล้วจ่ายเงินบาทมูลค่า 40,000 บาท , ได้หรือไม่ได้? 94 more words

International Trade

การโอนเงินออกไปต่างประเทศ

จากบทความเรื่อง SWIFT ซึ่งผมให้ความสำคัญกับมันจนแยกออกมาเป็นบทความหนึ่งเลย ก็เพราะมันเป็นเหมือนโครงสร้างหลักของโลกเราสำหรับการทำธุรกรรมการโอนเงินไปต่างประเทศ การรับเงิน การสื่อสาร ต่างๆนานา

SWIFT คำที่หลายๆคนมักเรียกและเอ่ยถึงเวลาจะไปโอนเงินไปต่างประเทศ อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะมีบางภูมิภาค บางกลุ่มประเทศจะมีการสร้างระบบการสื่อสารภายในตนเองขึ้นแต่ SWIFT ก็ยังคงเป็นระบบการสื่อสารสำหรับสถาบันการเงินที่สำคัญ เช่น ระบบ IBAN เป็นระบบบัญชีที่จะใช้กันมากแถบยุโรป หรือ Sort code หรือ Fedwire แต่ถึงกระนั้นระบบ SWIFT ก็ยังมีบทบาทความสำคัญอยู่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปิด Letter of Credit ไปสั่งซื้อสินค้าและการชำระเงินภายใต้ Letter of Credit หรือ จ่ายเงินภายใต้ Bill for Collection ซึ่งจะกล่าวในหัวข้อถัดไปละกันนะครับ 127 more words

International Trade

SWIFT CODE OR BIC CODE

ในสมัยก่อนหน้าที่จะมีระบบโอนเงินผ่านระบบที่เรียกว่า SWIFT เราใช้ระบบที่เรียกว่า Telegraphic Funds Transfer หรือเรียกกันสั้นๆว่า Telex (เทเล็กซ์) หรือเรียกกันว่า T/T (ทีที) (Telex Transfer) ซึ่งเจ้าตัว Telex นี้มีลักษณะการทำงานเหมือนกับการส่งโทรเลขในสมัยก่อน เพราะในสมัยก่อนนั้นระบบคอมพิวเตอร์ยังไม่ได้มีการพัฒนามากมายเหมือนกับในปัจจุบัน ซึ่ง Telex เองนั้นมีมาตรฐานการด้านความปลอดภัยต่ำ รวมถึงประสิทธิภาพการการให้บริการต่ำ สามารถทำรายการได้ไม่เกิน 10,000 รายการต่อวัน เมื่อระบบการสื่อสารและคอมพิวเตอร์ได้ถูกพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว  เหล่าบรรดาสถาบันการเงินหลักๆของโลก 15 ประเทศ 239 ธนาคาร ก็เข้ามาพูดคุยหารือกัน ถึงการพัฒนาระบบการชำระเงินเพื่อการค้าระหว่างประเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ปลอดภัยมากขึ้น รวดเร็วมากขึ้น และมีความแม่นยำ จึงได้มีการร่วมมือกันจัดตั้งสหกรณ์ขึ้นชื่อว่า Automate The Telex เป็นลักษณะการโอนเงินอัตโนมัติที่เรียกว่า SWIFT ย่อมาจาก The Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication เมื่อปี 2516 หรือปี คศ.1973  ผมคิดว่าคงเป็นประเทศแถบๆยุโรปนั่นแหล่ะครับ 145 more words

International Trade