Tags » J. Rabbit

“Enjoy the happy imaginations. Don't forget happy happy things.” - J Rabbit

I may not speak that much Korean but love and happiness is a universal language. That’s what J Rabbit are about. They’re an Indie Korean two piece who we managed to see at Grandmint festival. 332 more words

Life

[Vietnamese/Trans] 잠이 솔솔 (Sagging into sleep) - 제이래빗 (J Rabbit)

Chìm vào giấc ngủ – J Rabbit 

(♬) Thời tiết thật là đẹp, mình cũng đã ăn xong bữa trưa

Vẫn còn núi việc đang chờ, nhưng cơn buồn ngủ lại ùa tới… 217 more words

K-indie