Here are my favorite Japanese actors:

Oguri Shun         

Hiroki Narimiya    

Matsuda Shota     

Miura Haruma     

Yamashita Tomohisa     

Akanishi Jin      

Matsuzaka Tori       

Kamenashi Kazuya     

Actresses: Toda Erika