Maa: Japani
Ohjaaja: Shinya Tsukamoto
Osissa: Tomorowo Taguchi, Kei Fujiwara, Shinya Tsukamoto, Nobu Kanaoka
Käsikirjoitus: Shinya Tsukamoto
Kuvaus: Shinya Tsukamoto, Kei Fujiwara
Editointi: Shinya Tsukamoto… 1,175 more words