Tags » Javanese

God's Love - Cinta Allah (JAVANESE, INDONESIAN: Bible)

JAVANESE, INDONESIAN: Bible

John (Yokanan) 3:16

16 Awitdene Gusti Allah anggone ngasihi marang jagad iku nganti masrahake Kang Putra ontang-anting, supaya saben wong kang pracaya marang Panjenengane aja nganti nemu karusakan, nanging nduwenana urip langgeng.

Bible

The Ten Commandments - Sepuluh Angger (JAVANESE, INDONESIAN: Bible)

JAVANESE, INDONESIAN: Bible

Exodus (Pangentasan) 20:3-17

3 Sira aja nduweni allah liyane ana ing ngarsaningSun.

4 Sira aja gawe reca utawa tetironing apa bae kang ana ing langit ndhuwur utawa ing bumi ngisor, apadene kang ana ing banyu sangisoring bumi. 220 more words

Bible

God's Love - Cinta Allah (JAVANESE, CARIBBEAN: Bible NT)

JAVANESE, CARIBBEAN: Bible NT

John (Yohanes) 3:16

16 Awit katrésnané Gusti Allah marang manungsa gedé banget, nganti Dèkné masrahké Anaké sing ora ènèng tunggalé, supaya saben wong sing pretyaya marang Dèkné ora tiba ing karusakan, nanging nduwèni urip langgeng.

Bible

New Life Start Begin

Sabtu, 25 September 2010…
Menjadi awal kehidupan baruku bersama Fajar Hariyanto (suamiku a.k.a Ayeyo). Gak nyangka setelah pendekatan yg begitu lama dan waktu pacaran kurang lebih 10bulanan aku diajak nikah untuk menjadi teman hidup serta ibu dari anak-anaknya nanti… 114 more words

Map of Indonesia

After almost 3 months of waiting, yesterday I finally received this card (along with a few others) from Jennifer from Indonesia. :)

Indonesia is a sovereign state in Southeast Asia and Oceania. 116 more words

Mapcard

PETUAH JAWA

 

 

 

Saya asli lahir di Jawa, walaupun banyak yang bilang saya mirip orang Arab sebenarnya saya bukan. Peranakan Arab sedilkitpun juga bukan, mungkin ada sedikit gen dari onta yang nyangkut? 297 more words

Indonesia