פנימיות התורה היא חיים לפנימיות הגוף שהוא הנפש

“The inner part of Torah gives life
to the inner part of the body — the soul.”
1,054 more words