Tags » JunJin

Shinhwa 30 Days Challenge

Day 10: Favorite song by each member (Solo songs or featuring one of them)

- Eric:

안녕 그리고 안녕 ft. 남규리 and Eric (Hello and Goodbye) from Hyesung’s The Road Not Taken… 55 more words

30 Days Challenge

Shinhwa : ตำนานของ K-Pop ที่ยังดำเนินต่อไป

ในวงการ K-Pop เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่สมาชิกวงใดมีปัญหาถึงขั้นออกจากวงหรือค่ายต้นสังกัดเดิม เมื่อนั้นแฟนคลับของวงต่างๆ จะมีการกล่าวถึงชินฮวาอยู่เสมอ (ทั้งถูกต้องบ้างไม่ถูกต้องบ้าง)  ซึ่งพวกเขาคือไอดอลกรุ๊ปที่มีอายุงานยาวนานที่สุดในเกาหลีใต้ โดยพวกเขามักถูกศิลปินรุ่นน้องกล่าวถึงในแง่ที่ว่า “อยากเป็นไอดอลกรุ๊ปให้นานเหมือนอย่างชินฮวา” และเส้นทางของการเป็นตำนานของพวกเขานั้นไม่ได้ได้มาอย่างง่ายดาย ชินฮวา (신화) ในภาษาเกาหลีนั้นแปลว่า ตำนาน แฟนคลับของพวกเขามีชื่อเรียกว่า ชินฮวาชางโจ (신화창조) แปลว่า ผู้สร้างตำนาน ซึ่งไม่น่าเชื่อว่าวันหนึ่ง พวกเขาจะขึ้นแท่นกลายเป็นตำนานแห่งวงการ K-Pop ขึ้นมาจริงๆ

ชินฮวามีสมาชิกทั้งหมด 6 คน ประกอบไปด้วย Eric Mun, Lee Min-Woo, Kim Dong-Wan, Shin Hye-Sung, Jun Jin และ Andy Lee พวกเขาเดบิวต์ในสังกัด SM Entertainment เมื่อปี 1998 ซึ่งจนกระทั่งทุกวันนี้ พวกเขาเป็นไอดอลกรุ๊ปที่มีอายุงานมาแล้วถึง 16 ปี และด้วยอายุงานที่ยาวนานนี้เอง พวกเขาจึงเรียกว่าผ่านร้อนผ่านมามากมาย และนอกจากอายุงานแล้ว พวกเขายังเป็นไอดอลกรุ๊ปที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงสมาชิกของวงมาจนปัจจุบัน และนั่นคือสิ่งที่ Lee Min-Woo ได้กล่าวเอาไว้ในคอนเสิร์ต 10 ปีของพวกเขาว่า … 103 more words

Andy Lee