(From the sermon of the same title for September 14, 2014)

Itinuturo ng Biblia na mayroong dalawang uri ng kamatayan.

Ang una ay ang kamatayan ng laman. 444 more words