Hihintayin na lang niyang dapuan siya ng kamatayan. Nais na niyang siya na mismo ang magwakas sa kanyang buhay ngunit hindi niya ito magawa sapagkat hindi siya matapang. 72 more words