Nek nganggep tulisan ngene iki kreatif yo  jan kebangeten. Seka judule wae kan wis cetha wela-wela. Cetha le ngawur! Lha piye? arep nulis epistemologi menyan ora PeDe, salah-salah engko malah diplekotho karo tukang filsafat, arep ngobak-obak bab fenomena sosiale engko diguyu tukang sosiolog, opomeneh nganti trunyukan nganggo kacamata etnobotani…. 491 more words