Tags » KHÍ

MỘT TÍNH TỪ MÀU XANH DƯƠNG

Phạm Văn Đồng là một con đường vắng, quá trẻ và quá vắng cho một đường cao tốc quá to và .. ừ, quá bự. Hoặc có thể vì nàng chưa bao giờ đi trên con đường đó vào một cái giờ nào đó khả dĩ đông xe, nên nàng luôn cảm thấy nó thật vắng, thật trống trải. 860 more words

Ối Giồi ôi!!

KHI: HTTP Connectivity with Autodiscover - RPC Client Access failure (Logon)

If you have installed the Exchange 2010 MP and consistently get the following alert triggering:-

KHI: HTTP Connectivity with Autodiscover – RPC Client Access failure (Logon) 103 more words

Misc Stuff

MENGAPA ANDA PERLU MEMBUAT SURAT WASIAT?

Tanggal 3 Maret 2014, tepat setahun berpulangnya neneknda tercinta. Neneknda yang sangat dekat di hati kami para cucunya, termasuk saya. Rasanya waktu cepat sekali berlalu, kejadiannya seperti kemarin sore saja. 379 more words

Financial Planner