Tags » KIR

God's Love (KIRIBATI: Bible NT)

KIRIBATI: Bible NT

John (Ioane) 3:16

16 Bwa E tangira aonnaba te Atua n te aro are E anga natina ae te rikitemanna iai, bwa e aonga n aki mate ane e onimakinna, ma e na reke irouna te maiu are e aki toki.

Bible

Hump Day Quickie Cocktail #15: The Kir Royale!

Happy Hump Day, readers!

Today is your lucky day, because you are getting a quickie cocktail that just-so-happens to also be a true classic in the world of mixology. 366 more words

Hump Day Quickie Cocktail