Tags » Kusturica

LEER EN ESPAÑOL

Već sam pisala o rastancima. O onim trenucima kada nam srce treperi zbog odvajanja od poznatog i putovanja u nepoznato. Kada sa…

397 more words
Usputno