Tags » Kyumin

P.O.V (Point Of View)

 

Kim Kyuna present,

Cho Kyuhyun and Lee Sungmin

A Late Drabble

“P.O.V (Point Of View)
1,924 more words

One-shoot

Cannonade: The Story of A Pride-full Battleship part C

Kim Kyuna Present

Cho Kyuhyun and Lee Sungmin

 

Cannonade: The Story of A Pride-full Battleship

Part C

 

Boys Love, DLDR

//Will be contained mature content for homicide, blood, and bed activity// 4,273 more words

Kyumin

QT (kyumin) Cầu hôn đại chiến

Quên đi quên đi, nhìn hắn đã muốn đã chết đích phân thượng sẽ không trả thù hắn , tào khuê hiền ta không giết chết ngươi . 4,783 more words

Kyumin

All Eyes On Me chapter 20

Kim Kyuna present

Cho Kyuhyun and Lee Sungmin

 

“All Eyes on Me”

 

BL/part 20-?

Mature content. DLDR. 4,287 more words

All Eyes On Me

Cursed Crown - Chapter 12

Ia bahkan tidak lagi berpikir tentang hubungan dua negara, tentang ayahnya, tentang ratu, tentang perang yang masih berkecamuk antara Hviturland dan Svarturland. Siwon tidak peduli jika tindakannya ini akan melecut perang lain dengan negara yang lebih kuat dari Svarturland. 11,182 more words

Indonesian Fiction

[Oneshot] [Kyumin] Lời nhắn cuối cùng!

   Author: Sung EunAe

   Pairing: Kyumin

   Rating : K

   Category: sad…happy ending…

   Summary: Một chút nữa tôi sẽ đi, tôi chỉ ghé qua lấy ít đồ….

3,657 more words

Kyumin

FF | KyuMin | Time it’s True | GS | #13

TiT | Part 13 | KyuMin

 

 

Heechul berjalan dengan was-was, takut dan bingung. Keputusan apa yang akan ia ambil nanti? Helaan nafas berat kerap kali ia ambil agar hatinya tidak terlalu sesak meski ketika ia menghelanya hatinya menjadi tambah sesak. 3,684 more words

Cho Kyuhyun