( hình ảnh chỉ mang tính chất lừa tềnh, vì thích tấm này nên post thế thôi <3 )

Title: Comeback
Author: Hân Kounj
Pairing: Kyusung, Minwook, little 83lines. 1,666 more words