Tags » Kyusung

[Trans] [KyuSung] Parts of a Whole

Written for AllSpecialSmile ^^

Prompt:  #190- Soulmates

Title: Parts of a Whole

Author: midnight

Pairing(s): Kyusung

Summary: Kyuhyun believes in soulmates.

Rating: PG

Word Count : 5,682 more words

KyuSung/KyuYe

[K] Một câu chuyện tình yêu [One shot|KyuYe] Part 1

Author: Kim Cloud
Rating: K
Disclaimer: Nhân vật không thuộc về tác giả.
Pairing: KyuSung và một số nhân vật của nhà SM
Category: General… 2,739 more words

Kyusung

FF - Crazy Friendship (Beginning)

Title :

Crazy Friendship

ONLY PROLOG

A fanfic by Cheonsa Sha

Cast :

Yesung – Super Junior

Kyuhyun – Super Junior

Hyukjae – Super Junior… 1,066 more words

Fanfiction

[Những người kì lạ] Oneshort Part 1

Những người kì lạ

Author: Khởi Hiền

Genre: General.

Rating: M

Pairing(s): KyuSung, KyuMin, JongSung.

Warning: Nó rất là OOC nên phiền không kêu thán mấy câu: Đây không phải là Kyuhyun/Yesung/Sungmin oppa của tôi :v

JongSung