Tags » Kyusung

[ Shortfic/HeeLee ]: Vì Ta Là Vua

Author: Hân Kounj

Beta: Ses ( Thảo Vũ )

Pairing: ChulTeuk, KyuSung, MinWook.

Rating: G

Category: Humor, AU

Trước khi đến với fic, tôi muốn gửi lời cảm ơn tới Thảo Vũ, người đã beta fic dưới đây. 3,085 more words

KyuSung

[ Oneshot] Comeback

 ( hình ảnh chỉ mang tính chất lừa tềnh, vì thích tấm này nên post thế thôi <3 )

Title: Comeback
Author: Hân Kounj
Pairing: Kyusung, Minwook, little 83lines. 1,666 more words

KyuSung