Tags » L.joe

Teen Top To Comeback With "Éxito"

Teen Top is set to make their long awaited comeback with their new album “Éxito!” (Éxito is Spanish for “success.”) 30 more words

Asian News

{nieljoe/translation/twitter} 140824 - "Không thể thở được..."

Vtrans by Hina.chan

Engtrans at oursupaluv 1 | 2 | 3

Twitter: CAP | Niel | L.Joe

  CAP: Hôm nay mình bắt gặp người nổi tiếng nè <

102 more words
TEEN TOP

{nieljoe/fanfic/oneshot} Hoàng Hôn Rực Đỏ [M]

Tên fic: Hoàng hôn rực đỏ

Tác giả: Hina.chan

2B; Ayumi*H

Rating: M

Wordcount: 6,410

Thể loại: Romance, Angst

Disclaimer: Nhân vật không thuộc về tôi, chỉ có cốt truyện là của tôi. 9,758 more words

TEEN TOP

{nieljoe/vietsub/angelbox2014} L.Joe và Niel Double Talk - Nào ta cùng tranh luận

Vietsub by nieljoenl | Translator, Timer: Hina.chan | Editor, Encoder: Ayumi*H

Raw by Angel D | Engsub by PearlGalz

#HAPPYNIELDAY #140816

Hai bạn là cặp đầu tiên của trò double talk aka tranh luận này, nên có phần hơi sung mãn và lúng túng (?) =))

255 more words
TEEN TOP

[CCFanfic Contest] Just The Feeling

Title : Just The Feeling

Author : seZos

Genre : Sad, School Life, AU

Rating : General

Leght : Vignette

 

Main Cast : L.Joe (TeenTop) & Krystal (f(x)) 1,789 more words

Castle Of Fanfiction

[CHAPTER 3] ICE

Choiri Present

“ P E R J O D O H A N . ”

{ I C E-3 | Changjo [ Teen Top], Krystal [ f(x) ], All member Teen Top and f(x) | Romance, Comedy & Friendship | T | Part } 2,486 more words

Romance

{nieljoe/translation/twitter} 140729 "????"

Vtrans by Hina.chan

Engtrans by fyeahljoe 1 | 2 | 3

Twitter: L.JOE

  L.Joe: ???? < pic.twitter.com/5Y8021YyOM>

L.Joe: ?????????????? < pic.twitter.com/3TMwT9KD82>

L.Joe: Ồ, là Niel đó~

28 more words
TEEN TOP