Sắp đến giờ cơm rồi, không liên quan nhưng quỳnh kiện sắp lấy chồng. Hiaz
Mình hay tưởng tượng linh tinh quá. Sao lại nhìn quần chíp giống con tắc kè hoa đang phùng mang chứ. Rõ dở người.